Imena od bilja i zverinja - G

osveženo dne 25-X-2020 15:05:51
golub, geografski
Golubac
Kolambas (Columbus)
u Ohaju
Kolombo (Colombo)
Šri Lanka
Kolumbija (Colombia, Columbia)
u centralnoj Americi odnosno SAD
golub, prezime
Colombo
iz italijanskog preko španskog u razne druge
Golomb
iz mađarskog i nekoliko drugih jezika
Golubić
Golubović
Golumbovski
u valjda makedonskom
Kulon (Coulombe)
iz francuskog
Golubov
Goluban
Golubiček
Golomboš
u mađarskom
Holub
u češkom
goveda, geografski
Bik
jezero u Belorusiji, planina, tri sela i tri reke u Rusiji, reka u Ukrajini
Bikova Reka (Bull River)
bar po jedna u Kanadi, Džordžiji, Montani, Zapadnoj Virdžiniji i Kaliforniji.
Boi Morto
negde u Brazilu, opština Santa Marija
Vaka Muerta (Vaca Muerta - Crknuta Krava)
u Argentini
Kauz (Cowes)
na ostrvu Vajt, i jedan u Australiji
Korova (Korova, Corowa)
reka u Rusiji, grad u Australiji
Krave (Vacas)
u Boliviji, mesto i opština; takođe u Portoriku
Kravlja jaruga (Cow Hollow)
u Kaliforniji kod San Franciska
Kravlje ostrvo (Cow Island)
u Montani, Ontariju, Misuriju, Mejnu, Luizijani
Kravlji Potok (Cow Creek)
Kentaki, Florida, Kanzas, Montana, Oregon
Kravlji zaliv (Cow Bay)
u Novoj Škotskoj
Moita do Boi
neko portugalsko ostrvo negde
Ohsenberg (Ochsen Berg), Ochsenburg
jedan od vrhova planine Gantriš u Švajcarskoj, takođe nemački naziv za Volovu Goru, ruševina zamka u Austriji
Oksford (Oxford)
u Engleskoj (bukvalno, volovski gaz)
Toro (Taureau)
park i jezero u Kvebeku
Verhnjjij i Njižnij Bik
u Rusiji
Volovske planine (Ox Mountains)
u Irskoj
Kravlja Glava (Cow Head)
na Labradoru
Volovski gaz (Oxford)
u Britaniji
Wolowa Góra
u Poljskoj
jezero Kravlji Rog (Cow Horn Lake)
u Minesoti
Oksenrajder (Oxenreider)
jedan u Pensilvaniji
goveda, prezime
Bak
Bakoč
Bakočević
Bik (Bull)
u engleskom
Bikadorov
u ruskom
Bikanov
u ruskom
Bikov
u ruskom
Biković
Bikovski
u ruskom
Bičić
Govedar
Govedarica
Guljaš (Gulyás)
u mađarskom
Kravar
Kravarić
Kravarušić
Kravcev
Kravinskis
u letonskom
Kravić
Ochsenberg
u nemačkom
Telac
Telak
Telar
Telebaković
Telić
Ternero
u španskom (znači tele)
Tores (Torres)
u španskom
Vaka (Vacca)
u italijanskom
Vakarela (Vaccarella)
u italijanskom
Vakari (Vaccari)
u italijanskom
Volarić
Volić
Volović
del Toro
od Bika, u španskom
guske, patke
Gusev
prezime u ruskom
Pataković
mada možda potiče od mađarskog patak, što tamo znači potok (postoji i prezime Pataki)
Drejk (Drake)
prezime u engleskom