Imena od bilja i zverinja - J

osveženo dne 19-III-2021 13:08:45
jablan
Jablan
muško ime u srpskom
Jablanica
jezero u Bosni
jabuke
Jabuka
ostrvo, planina, nekoliko sela
Jabučilo
m. ime, možda za konja
Jablokov
prezime u ruskom
Epl (Apple)
prezime u engleskom
javor
Javor
ime u bugarskom, prezime u srpskom, grad u Poljskoj, naselje kod Novog Pazara, Suve Reke, Šekovića, Kladnja i u Češkoj; planina u istočnoj i u zapadnoj Srbiji te u R. Srpskoj
Javorko, Javorka
Javor
grad u Poljsko
Mejpl (Maple)
tri naselja i planina u Kanadi, pet mesta, dva jezera i pet reka u SAD, prezime u engleskom
Kaede
japansko ime
Arse (Arce)
Tri mesta u Španiji, jedno u Italiji; prezime u španskom
jeleni, srne
Crveni Jelen (Red Deer)
okrug, reka i grad u Alberti, Kanada; brdo u Saskačevanu, Kanada; jezera na više mesta
Dir (Deer)
jezera, reke, planine, bare, brda itd u raznim anglofonim zemljama
Dou (Doe)
prezime u engleskom
Džon Dir (John Deere)
traktor u Americi, po prezimenu osnivača
Fon (Fawn)
više gradića, reka i ostrva u SAD i Kanadi; prezime u engleskom
Kosulji
selo u Ukrajini
Kozjulja
prezime u ruskom
Košutić
Olenik
političar u Srbiji
Rivjer o Ševrej (Riviere aux Chevreuils)
u Kvebeku, Kanada, kao i Riviere Chevreuil
Rou (Roe)
prezime u engleskom
Ševrej (Chevreuil)
prezime u francuskom
jež, prezimena
Jež
Ježek
Ježić
Ježik
Ježina
Ježinec
Ježo