Imena od bilja i zverinja - K

osveženo dne 12-I-2021 18:13:47
kokoške i petlovi, prezime
Han (Hahn)
u nemačkom, petao
Kakaš (Kakas)
u mađarskom
Kapun
tj uštrojeni petao
Koka
Kokan
Kokanović
Kokić
Kokot
Kokotac, Kokotec
Kokotić
Kokotović
Kokošarov
u bugarskom
Kokoška
u češkom
Kokoškov
Kopun
Kopunović
Kvočić
Kvočka
Peteh
samo u Istri
Pevac, Pjevac, Pijevac, Pivac
Pevec
Pijetlović
Pilić
Piplović
Pivačić
Pivčević
Piščenec
konj, geografski
Bili Kunj (Bílý Kůň)
u Češkoj
Hors Krik (Horse Creek - konjska jaruga)
po jedna u Kaliforniji i Koloradu
Kabalo (Caballo)
u Novom Meksiku
Kavalito (Caballito)
predgrađe Buenos Airesa
Kobilji Do
u Crnoj Gori
Konjeva Glava
u Crnoj Gori
Konjevača
u Hrvatskoj, na Velebitu
Konjević Polje
u Bosni
Konjic
u Bosni
Konjski vrh (Pico del Caballo)
u Španiji
Ostrvo Kabalo (Isla Caballo)
na Filipinima
ostrvo Kavalo (Cavallo)
kod Korzike
Ševal
u francuskom
konj, prezime
Atlaga
Atlagić
Hors
američki
Kavalijeri (Cavallieri)
u italijanskom
Kavalo (Cavallo)
u italijanskom
Kobilić
Kolt (Colt)
u engleskom, znači ždrebe
Konjak, Konjek
Konjarek
Konjev
u ruskom
Konjević
Konjevod
u ruskom
Konjović
Konjuh
Konjušak
Konjušić
Leonkavalo (Leoncavallo - lav-konj)
u italiajnskom
Paripović
Potkonjak
mada neki tvrde da je poreklo ne od konja nego od konjaka
Ubiparip
Ubiparipović
Ševalije (Chevalier)
u francuskom, istina zaobilazno, znači konjanika
Čkonjević
Čkonjić
Čkonjović
koze i jarci, prezimena
Capra
prezime u više jezika
Jarc
Jarec
u slovenačkom?
Jarić
Jarčan
Jarčev
Jarčević
Jerec
Kapan (Capan)
u rumunskom
Kidd
u engleskom
Koza
Kozarevac
Kozarević
Kozarić
Kozica
Kozina
Kozinović
Kozioł
u poljskom
Koziołek
u poljskom
Kozić
Kozlina
Kozlovac
Kozlović
Kozolić
Kozomara
Kozłowski
u poljskom
Prč
(neuškopljeni jarac) u Dalmaciji
kraguj
Kragić
Kragojević
Kraguj
Kragujevac
grad
Kragujević
Kragulj
prezime
Kraguljac
Kraguljević
prezime