Imena od bilja i zverinja - R

osveženo dne 6-III-2020 14:41:41
ribe, prezimena
Linjački
od linjaka
Šaranović
od šarana
Codd
bakalar
rogata divljač, prezimena
Dir (Deere)
u engleskom
Jelen
Jelenić
Jelenko
Jelenković
Jelenović
Jelenčić
Jelin
Jelinić
Jelinović
Košuta
Košutar
Košutić
Lanović
Srna
Srnac
Srndović
Srnec
Srnić
Srnjak
Srnojević
Srnović
Srnčević
ruža, imena i prezimena
Rosa
žensko ime u španskom i još ponekom jeziku
Rouz (Rose)
prezime u engleskom
Rouzi (Rosie)
u engleskom
Rozamund (Rosamund)
usta poput ruže? zvuči nemački
Rozenfeld (Rosenfeld, Rosenveldt)
Polje ruža
Rozenkranc (Rosenkranz)
venac od ruža
Rozental (Rosenthal)
Dolina ruža
Roža (Rózsa)
ruža, u mađarskom
Ružica
Ružin
pa onda na vizitci greškom odštampaju Ružni
Ružić
Ružičić
Ružička
prezime u češkom/slovačkom