Imena od bilja i zverinja - S

osveženo dne 27-IV-2019 14:51:21
slavuj, prezime
Slavuj
Slavujac
Slaviček
Slavujević
Slavulj
Slavuljica
Slavić
Najtingejl (Nightingale)
u engleskom; takođe nekoliko sela, ostrva, brda i dolia po SAD, Engleskoj i Kanadi
Nahtigal (Nachtigall)
u nemačkom
Rosinjol (Rossignol )
u francuskom; takođe mesta u belgijskom Luksemburgu i Francuskoj, te jezero u Kanadi
soko, geografski
Sokolac
Sokobanja
Soko
u BiH
Soko Grad
po dva u Crnoj Gori, Srbiji i BiH, jedan u Hrvatskoj
Sokolovo
Falkon (Falcon)
po jedan u Koloradu, Kentakiju, Misisipiju i Severnoj Karolini; Sokolova brana, Selo te Novi Soko u Teksasu,
Falkon Lejk (Falcon Lake)
nekoliko jezera u Kanadi, SAD i Meksiku
Falkenfelsen
Sokolova stena, granitni masiv u Nemačkoj
Sokol
dva sela u Bugarskoj, jedno u Grčkoj
soko, prezime
Sokol
Soko
Sokola
Sokolić
Sokolov
Sokolović
Sokolaj
Sokolar
Dogan
u turskom
Falkoni (Falcon)
u italijanskom
Falkon (Falcon)
prezime u engleskom
Falkone (Falcone)
u italijanskom, na Filipinima, u Argentini, Francuskoj, SAD
Falko (Falcó)
u portugalskom
svinja, geografski
Svinjare
selo na kosovu, u Bosni
Svinjar
Vrh planine Ljubić, selo u Crnoj Gori
Svajnford (Swineford)
selo u Engleskoj
Scweinfurt
selo u Nemačkoj
svinja, prezime
Ferlin
u hrvatskom, iz nemačkog
Prašćar
Praščević
Svinjar
Svinjarec
Svinjarev
Svinjarević
Svinjarić