Imena od bilja i zverinja - Š

osveženo dne 10-XII-2017 18:02:05
ševa, prezime
Šević
Ševo
Ševa
Ševček
Škrlec
šljiva, geografski
Šljivovica
tvrde da ima 16 mesta sa ovim imenom diljem bivše SFRJ
Šljivoševci
šljiva, prezime
Šljivančanin
Šljivić
Šljivo
štuka, prezime
Pike
u engleskom
Štuka
Štukar
u hrvatskom i slovenačkom
Štukić
Šćuka
u ruskom?
Šćukanec
Čuka, Čukai
u mađarskom