Imena od bilja i zverinja - Ž

osveženo dne 14-VI-2017 16:28:42
žaba, geografski
Žabljak
u Crnoj Gori
Žabalj
u Bačkoj
Žabari
Frog
u Teksasu
Frog Mountain
u Alabami
Frog Lake
pet u Kanadi, jedno u Ajdahou i desetak komada u Oregonu
río Sapo
u Salvadoru
ždral, prezimena
Žuravljov
u ruskom
Krejn (Crane)
u engleskom
Ždrale