klima uređaji u kolima

15-VII-2004 15:59

Ugraduju se čak i u smešno mala kola, naprimer Micubiši Geo Metro, od svega 1000 kubika. Preko leta ume da bude visoka vlažnost, pa se prozori magle spolja, naročito vetrobran, i to bez obzira na brzinu. Skuplja kola umeju da uključe motor na daljinski, tako da klima ohladi kola dok vozač stigne do njih.