praznične groznice

15-VII-2004 15:59

Dan posle dana zahvalnosti je pazarni - rano ujutro, od 6 do 11, važe neverovatni popusti. Gužva se i dalje ne pretvara u gungulu - dovoljno je malo pažljivije manevrisati kolicima, što svi rade. To je takode dan kad Amerika jede jučetinu - pošto za prethodni dan svi spreme brdo klope - i nezvanično se to zove Food Memorial Day.