pazar

4-IX-2005 08:46:12

A za bilo kakav pazar, niko te ne tera da pazariš baš tu. Provozaš se. Istina, svi pazare u jeftinijim dućanima, osim par stvari za duvanje. Gledali smo kroz prozor - prepakuju ko za carinu. Dođe kući, otvori gepek, i ispoprebacuje sav pazar u ranac i cegere, da komšiluk ne vidi kese od Volmarta. Jedino nas boli patka i šetamo kese od kola do vrata :).