static

9-VIII-2009 11:10

Jeste, znači "statično", čak i "statički elektricitet", ali se reč najčešće koristi da označi šum pri radio vezi ili prijemu TV signala (što se kod nas zove sneg).

Naši prevodioci, kad "I heard only static" prevedu sa "čuo sam samo statiku", verovatno misle da na programu nije bilo ničeg osim prenosa predavanja sa građevinskog.