uputstvo za pranje i sušenje

2-I-2009 01:13:33

Zabranjeno je saveznim zakonom da se prodaje tekstilni predmet (jorgan, jastuk, veći odevni predmet) sa kojeg je skinuta obavezna markica sa kojekakvim uputstvima koja niko ne čita. Skidanje te markice sa predmeta za prodaju je prekršaj saveznog zakona.
Zanimljivo uputstvo za pranje i sušenje vunice - vidi sliku.