TV sapunjare

4-IX-2005 07:38:26

U svakom dućanu pored kase (tj pored svake od desetak kasa) ima polica gde se prodaju časopiščići džepnog formata koji se bave isključivo sadržajem narednih nastavaka i ko će koga i ko će s kim. Ne znam kako pokrivaju kanale, ali to je odavno čitava industrija. Kad se pravi serija, već se planira materijal koji će da se dotura tim časopisima. "Soap digest" - a ovamo zajebavali Eskime što jedu sapun.

Sve serije se završavaju krajem maja i početkom juna. Onda dolazi Sizen Feneli (Seezen Fennely), serijski ubica koji ubija serije.