tip kose

15-VII-2004 15:59

Ovde postoje suva, normalna i oštećena (od trajne - "permed", pošto se trajna zove "permanent undulation", a to im je dugačko, skratilo se do glagola "to perm"). U oštećenu spada i crnačka ispravljana. Masne nema, bar ne proizvode šampone za nju.