ksenofobija

15-VII-2004 15:59

Kod zapošljavanja je ima nešto malo, a i tu su reakcije dvojake. Kad te zapošljavaju, ili razmatraju za posao, onda gledaju da ti odrežu što niže, ili nisi interesantan ako nisi dovoljno jeftin. Ako si stranac, očekuju da spustiš. Druga reakcija je kad počneš nešto da se buniš... onda bude "a došao si ovamo, a?". Kao, što si onda dolazio ako ti ne valja.