aleja

4-I-2009 13:11

Nema veze sa alejama kod nas - "aleja velikana" je praktično neprevodljivo, osim ako se reč "aleja" zameni nekom drugom. Ovde je aleja sokače iza kuće. U starijim gradovima, veće kuće u centru su imale teretni prilaz straga; rastojanje izmedu ulica je takvo da oba niza kuća imaju zajedničku aleju. Tu su kante za đubre i sve ono što nije stalo u njih. Nije retkost da su samo kaldrmisane, samo se ne zna u kom veku.