ulice

13-VII-2009 14:21:03

Često postoje po četiri ulice sa različitim drugim delom naziva - taj i taj drum (road), put (drive), ulica (street), trg (square - iako reč u stvari znači kvadrat), dvor(ište) (court), avenija, aleja... što na kraju opet unosi zabunu, ako ne obratite pažnju. Još gore, ulice sa istim imenima se često ukrštaju - na mom putu ( - drive) postoji jedan ćorsokak sa strane koji se zove dvor ( - court), a naspram njega drugi, koji se zove krug ( - circle). Na putokazima ionako piše samo skraćenica (rd, dr, st, sq, ct, av, al), pa ko se snade - snašao se. Postoji čak i kej (quay) i to na mestima gde ni nema vode. Vidi boulevard.

Aleje, međutim, najčešće nisu ni ucrtane u mape, niti imaju imena, pre svega zato što niko nema adresu u aleji - to je stražnje sokače, adresa se vodi po ulici iz koje se ulazi.

Imena ulica su posebna priča.