canteen

27-I-2005 10:12

Ne, nije nikakva kantina. To je čutura, vojnička. Kantina bi bila... "mess ", gde "mess" ne znači uobičajenu zbrku, krtog i nered, nego ima valjda zajednički koren sa našom menzom, a "hall" nije hodnik, nego ipak sala.