hodnik

15-VII-2004 15:59

Jedna od reči gde se engleski engleski i američki engleski razlikuju: engleski "hall" je sala; američki je hodnik. "Down the hall" ne znači "obori salu", nego "tamo niz hodnik". U američkom engleskom to je hodnik. I onda naiđe "City Hall" (gradska kuća) i pokvari im logiku. Staro značenje je ostalo i u nazivu za aleju velikana (hall of fame).

U britanskom engleskom, "hall" još i označava hol, salu (npr. "Mjuzikhol").