bragging rights

13-III-2005 21:03

Pravo na duvanje, zasluga. Kaže se da je neko osvojio pravo da se pravi važan kad stvarno ima zašto. Kao i taština (vanity), "praviti se važan" nije toliko pogrdno kao kod nas.