Evropa

1-XI-2005 07:53:21

Evropa im se završava negde između Pariza i Rima. Znaju za Nemačku, Britaniju, Holandiju... i skandinavske zemlje uopšte, ne baš i pojedinačno.

Van toga, znaju za one zemlje odakle su nekog poznavali. Kad počnu da nabadaju naše bivše republike, uglavnom znaju za Bosnu (jer je dosta izbeglica našlo ovde utočište), onda za Hrvatsku, tu i tamo, i dalje se zviždi. Od srednje Evrope tu i tamo nabodu Austriju (zaslugom Holivuda i Švarcenegera), Slovačku (Češku nešto ređe), i ponekad Mađarsku. Pod "nabodu" mislim na "znaju kako se zove", ne i na to gde je i pored koga je.

Za Vizantiju su načuli, uglavnom loše.

Za Rusiju znaju, ali zaziru od Rusa, ostalo iz hladnog rata, a donekle ima veze i sa izvesnim brojem ruskih kriminalaca koji su došli ovamo da upražnjavaju zanat i grade svoje mafije.