kape i šeširi

14-XI-2011 18:43

Podela na kape i šešire kod Amera ide nekim sasvim drugim putem nego kod nas. Kod njih je kapa ako ima štitnik protiv sunca, a šešir ako nema. Kod nas je šešir ako ima obod, a kapa ako nema. Tako je "helmet" šlem koji zatvara glavu, tj ima i vizir; ono što nose rudari i zidari je "hardhat".

S jedne strane imaju gomilu specijalizovanih naziva za svaku vrstu šešira, koji su izgleda opšte poznati - svako zna šta je stetson, šta fedora itd (mada sumnjam da bi znali šta je žirado), a s druge strane nemaju naziv za ušanku, ili šubaru. I jedno i drugo je "krzneni šešir".