cifre

28-II-2013 18:34

Cifre se ovde pišu drugačije nego kod nas. 1 - piše se kao uspravna crta. Ako ga napišete sa kosom crrtom, neće biti jasno. Kako onda pišu veliko I? Pa, sa crticama gore i dole, da se razlikuje. Što se sve odnosi na rukopis; štampa se onako kakva su slova u slogu. Bude stoga dobrih zabuna, pa tako drum R10 bude nazvan Rio Road, a sličnost cifara sa nekim slovima se dosta koristi za tzv. vanity plates - registarske tablice po želji. S druge strane, slova I i O ne smeju da se nađu u VINu (identifikacioni broj vozila, utisnut na karoseriji) da se ne bi prilikom diktiranja brkala sa jedinicom i nulom. 2 - više liči na ćirilično D nego na dvojku, s tim što se horizontalna crta piše sa jednom krivinom, ne sa dve. Ume da dovede do zabune ako napišem po naški. 4 - nikako sa trouglom. Najviše liči na ćirilično Č, nešto uglatije. 7 - bez crte, ali ne smeta ako i ima, svi su ponegde videli da neko tako piše.A ovde, verovali ili ne, piše 22: