promil

1-I-2009 18:23

Niko ne zna šta je promil. "Permille", šta?

Na izveštajima sa berze ili čak i na tzv. "prehrambenim činjenicama" neće se naći znak za promil, nego će da kažu "tri desetine od jednog procenta". Nikad, ali baš nikad, neće reći "desetine procenta" ili "pet tačka tri procenata" (mogu ponekad da napišu u tabeli, ali u tekstu, no no). Uvek su "desetine jednog procenta", mada nikad neće reći kog. A neće reći ni koje tri desetine...