kadrovi

1-V-2009 10:28

Reč cadre postoji, ali se retko koristi - možda za unutarpartijske poslove. U firmama, naročito korporacijama, to se zove HR - human resources. "Source" mu znači izvor, vrelo, ali resurs je sredstvo. Postaje jasnije kad se vidi kako ovde prave rasporede sastanaka - s jedne strane ko treba na šta da dođe, a s druge strane redovni resursi - prostorije, projektori, dodatni stolovi i stolice.

Tako da kadrovi u stvari ne postoje, a sa ljudima se ni ne računa. Postoje samo ljudska sredstva. Rečima starih Grka, 'oruđe koje govori'.