trotoar

18-VI-2009 17:36

Neobavezan. Šta će vam, vozite se.

Gde je obavezan, nije skroz. Tj ako grad donese odluku da trotoari moraju da se prave, to važi samo za gradnju nakon odluke, ne primenjuje se retroaktivno, osim ako će grad da plaća, a i onda mogu da iskrsnu pravne zavrzlame.

Zato može da se desi da trotoar ima... pauze.Tj ko sazida ranije, ne mora; kad preproda, kupac mora... ako je propis već donet. Ako krenete u šetnju, srešćete u vr glave po jednu osobu na svakih 100m ili ređe, osim ako se nalazite u pešačkoj zoni, gde dolaze kolima da bi se šetali.