Ovo je jedan od 555 članaka koje sam napisao o životu u SADu, do 11-I-2020 22:49. Cela zbirka je ovde.
format datuma
9-XII-2015 22:49
U celom svetu datum ide suprotno ostalim merama. Kad se izražava bilo koja druga količina, prvo se pišu (i izgovaraju) krupnije, pa onda sitnije jedinice. Niko ne kaže "dvanaest santimetara i tri metra". Čak ni sami Ameri, sa svojim merama, ne kažu "dva cola i pet stopa". Datum je valjda jedina stvar gde se izgovara i piše sitnije pa krupnije, dan - mesec - godina.

Osim u mađarskom, japanskom i možda još dva-tri jezika, gde se i datum izgovara i piše od krupnijeg ka sitnijem, godina-mesec-dan.

Ameri, budući na svoju ruku kad su u pitanju mere, imaju svoj format datuma koji niko drugi ne koristi, i uzbrdo i nizbrdo: mesec - dan - godina. To obično pišu sa znakom kroz, te im 5/13 znači trinaesti maj (ili pet trinaestina, zavisno od konteksta).

Jedno vreme se bio na mreži ustalio običaj da se američki datum piše sa /, a ostali sa - ili . (tačka je uglavnom nemački štos). Međutim, Englezi i dosta bivših kolonija pišu dd/mm/gg pa je tu već počela zabuna. A onda se i to malo dogovora pogubilo i sad i Ameri često napišu svoj datum koristeći tačku ili minus, dakle haos je kompletan. Onda još povremeno preplave mrežu milenijalskim trućanjem kad naiđe neki datum koji je simetričan (samo u njihovom zapisu) ili liči na neki broj (14. mart je, recimo, dan broja pi, ako se napiše kao 3.14 - nešto kao matematičarska slava ako se zapiše skroz nematematički).

Da stvar bude smešnija, ANSI (američka uprava za standarde) propisuje onaj mađarsko-japansko-programerski format, gggg/mm/dd, što naravno niko ne koristi.

Naš stari format datuma, sa rimskim mesecom (npr 29-XI-1943) uopšte ne umeju da pročitaju, čak im nije ni jasno da je to datum.