kućni brojevi

24-I-2009 01:19:46

Određuju se nekim nemogućim sistemom koji valjda omogućava vatrogascima, policiji i ostalima da se bolje snalaze. zato se niko drugi ne snalazi - često se vozikaju tražeći kuću. U uličici sa dve kuće, jedna ima broj 1, druga broj 2000.

Sistem je da svaki ćošak nosi sto brojeva, pa bi broj 1604 bio šesnaesti ćošak od početka ulice, otprilike druga kuća na desnoj strani (prva bi bila na 1600). No, događa se da se ulica završava brojem 4000, a zgrada sa brojem 5196 je negde preko puta broja 3643.

I, naravno, postoje izuzeci: ako sazidaš celu ulicu, možeš da je numerišeš kako hoćeš, a odobrenje od hitnih službi je... trošak. Tako se štab izvesne tvrtke (Borlanda, možda?) nalazi na adresi "Jedan mikrosoftov put" (vidi format adrese). Takođe, na mestima gde su ulice bile nekad davno numerisane nekim drugim sistemom, uglavnom je dozvoljeno da ga zadrže - avenije na Menhetnu, naprimer. Na petoj aveniji se brojevi na 500 nalaze negde oko ukrštanja sa 40. ulicom.