okrug

26-I-2009 17:58

Svaki okrug ima svoj sajt sa svim mogućim informacijama - ko je u kojoj sobi, plan zgrade okruga, imena referenata, više dežurnih adresa za informacije o školskim autobusima, lokalnom prevozu, protivpožarnoj zaštiti itd. Jedino nisu imali ulicu i broj zgrade, pa sam poslao poruku administratoru. Javila je koliko sutradan da je informacija ubačena na sajt.