cartoon

7-X-2005 20:45

Dva značenja: karikatura i crtani film. Takode označava i karikaturalni strip (od jednog kajiša, ili cele sveske). Kad će koje značenje da se primeni, zavisi isključivo od konteksta. Japanci su svoj žanr crtanog filma za američko (i ostalo svetsko) tržište prekrstili u "anime", koliko da bi se razlikovali i izmigoljili iz ove trosmislice. Za karton nemaju reč, nego složenicu "karta-ploča": cardboard.