stripovi

7-X-2005 20:50

Postoji samo jedna vrsta: američki. Odnedavno, ušunjala se i druga - manga, na temu japanskih crtaća.

Od evropskog stripa, umeće eventualno da vam nabroje Asteriksa, a i to samo retki, koji su navraćali u međunarodne knjižare. Na kioscima ga nema, kao ni bilo kojeg drugog iz uvoza.

Ironijom sudbine, naš naziv "strip" bolje odgovara mediju (jer suština jeste u kajišu, tj da su to slike u nizu), nego američkom nazivu "cartoons", "comic books" ili "comic strips", jer to odavno nisu više samo smešne slike.