večna lovišta

18-I-2009 16:40

Jedna od boljih prevodilačkih brljotki - u stvari se zovu "srećna lovišta".

Duvan inače kupujem od Indijanaca - jer su rezervati eksteritorijalni, pa je roba odande oslobođena saveznog poreza, pa me boks izađe $13 umesto $30.

Elem, kad je umro Bob Džons, koji je radio u dućanu Smokin' Džoa, njegovi saplemenici su na dućan okačili obaveštenje da je Bob otišao u "srećna lovišta".

Pretražio sam dosta, i nigde ne spominju nikakva večna lovišta, samo srećna. Ko zna koji je prevodilac i kada to uzeo sebi tu slobodu da natakne hrišćanski pojam večnosti na mitologiju ravničarskih plemena, ali to sad više niko ne ispravi.