socijalizam

9-VIII-2009 00:32:59

Nemaju pojma, da li se to sipa u traktor ili maže na leba.

Za njih znači "država se meša u...", "država baca pare na...", "država uzima jednima a daje drugima" i "država će da komanduje".

Od jeseni 2008 su, međutim, i sami krenuli u tako nešto, otprilike kao kad su Englezi hteli da počnu da voze desnom stranom ali postepeno, prve godine samo kamioni. Elem, za raju važi tržište, dakle ako nisi u stanju da zaradiš, crkni ili se izdržavaj od milostinje (koja opet utanjuje jer dojučerašnja srednja klasa prelazi u primaoce na sve više mesta). Dotiranje gubitaša? Ni govora! Osim ako se radi o najvećim bankama, tu onda moramo jer ako one propadnu, propašće sve one firme čije pare leže u tim bankama.

Nikom ne pada na pamet da pomogne te firme a banke pusti niz vodu... tako da imamo kapitalizam za mase, socijalizam za najbogatije. Treba visoka veština da se između dva zla izaberu oba.