država

16-V-2009 14:59

Oko pojma države, zemlje i vlasti postoji čitava jezička zbrka, jer se naši i njihovi pojmovi nikako ne poklapaju, uvek nešto štrči.

Američki pojmovi:

State (država) - ima ih pedeset, to su članice federacije

Country (zemlja) - ima ih uglavnom između 150 i 200 na planeti, SAD je jedna od njih

Government (vlada) - je ovde predsednik sa sekretarima odeljenja, te onda odeljenja i njihove službe (tzv. "agencije"). Za spoljnu politiku je zaduženo državno (!) odeljenje.

Authority - vlast... ali, ne jedinstvena; u jednini znači samo ovlašćenje ("under whose authority?" - ko je to odobrio?). U množini, znači raznorazne vlasti - gradske, prosvetne, prevozne, poštanske, vojne (koje opet nisu jedna vlast), snage reda i zakona (tzv. "law enforcement agencies" - službe za zakonsku prinudu - kojih takođe ima šurnaest i koje se preklapaju).

Republic - iako države članice nisu kraljevine, njih niko ne smatra da su republike; republika je samo savezna država, a članice su... države.

Power - vlast... ali, samo u smislu imati/nemati vlast i moć, biti/ne biti na vlasti.

Naši pojmovi i zašto ne odgovaraju:

država (kao entitet) - trebalo bi da je country, da bi se razlikovalo od država članica, koje su se kod nas zvale republike, upravo suprotno od ovdašnjeg.

država (kao vlast) - naprosto ne postoji ovde; neće se čuti "to je državno", jer takvog apstraktnog i sveobuhvatnog tela nema; čuće se "that's city property", "that's state business", "that's a federal matter". Ameri se ne obraćaju nekoj državi kao sistemu, nego pojedinom i konkretnom delu sistema... a ionako nema sistema.

republika - za nas oblik državnog uređenja; za Amere, sinonim za njihovu federaciju.

vlast - ovde bi ono Nušićevo "kad si vlast" moglo da se prevede samo kao "when you're in power" - kad si u moći. Glagol vladati naprosto nije legao sa predstavničkom demokratijom; to je ostavljeno kraljevima i carevima i osvajačima - vlada se drugima i podanicima. Vladati nad samim sobom nekako ne leži u jeziku, i teško će se naći rečenica "America is ruled by...".