razlomci

22-VIII-2017 11:23:47

Nešto ne vole decimale, više vole razlomke. To što mešovite brojeve nekad pišu sa minusom, ne znači da taj minus treba shvatiti ozbiljno, nije to matematika, to mi samo pišemo brojeve onako kako samo mi umemo. Zato "1-1/2" nije jedan-manje-polovina, nego jedan ipo.Na berzi su deonice dugo bile izražavane u osminama, na opštu radost programera. Sa prelaskom na čisto elektronsko cenjkanje ukinuli su i to, pa sad može da se kupi 423.6 deonica, a ne kao ranije samo 334-3/8. O mešovitim brojevima vidi.

Polovine, četvrtine... pa do šezdesetčetvrtina se i dalje koriste za cevi i slavine. Imaju čak i mikrometre baždarene tako. Najsmešnije mi je, ipak, što imaju reč za promil (permille) ali je ne koriste. Ne sećam se da sam negde video 0.1%. Možda negde na tim prehrambenim činjenicama? Ne, ni tamo.