mešoviti brojevi

22-VIII-2017 11:24:52

Kako se pišu? Nema pravila, tačnije ima dva. Po jednom, pišu se sa razmakom, tako da 32 cela i 4 petine bude "32 4/5". Po drugom, pišu se sa crticom opkoljenom razmacima, "32 - 4/5". Kako to ukucavaju u ručne kalkulatore koji umeju sa razlomcima (a ima takvih, upravo zbog njih), nije nikako jasno.

Imali smo slučaj u volmartu da je ćure moralo da ukuca 2 2/3 u ručni kalkulator koji iz cene materijala i odsečene dužine (u jardama) treba da izračuna iznos i sve to odštampa kao barkod za kasu. Razlomak da otkuca na tri decimale. Ne samo što ne zna koliko je dve trećine u decimalama ( i da se zaokružuje na trećoj, dakle ,667) nego ni ne pomišlja da to sračuna ili da se seti iz glave. Ne, ima tabelu zalepljenu na sto za sečenje, veliku otprilike metar sa osamdeset. Problem je što ne zna gde dođu dve trećine, jer ide i do dvanaestina (vidi mere, 1 jarda = 12 coli) a poređano je po veličini, ne abecedno, i sve ide nešto zbrkano, da li 2/3 dođe pre ili posle 1/2 ili 3/4?... Jedva nekako nađe i otkuca 0,667 - sva bitna što je uspela da nađe, i što nije ispala skroz glupava pred strancima. Zaboravila dve jarde... nismo joj se ni dotle mešali u posao, ne moramo ni sad.