plakar

30-X-2010 00:16

Izvor lepih zabuna kod naših prevodilaca... jer se zove "closet", što upravo znači manju prostoriju koja nije za boravak nego za odlaganje stvari.Plakari su glavni razlog za nestašicu ormana za odeću - svaki stan, čak i studentski, se odmah pravi sa plakarima. U plakaru bude polica, šipki za kačenje odeće... i po pravilu nemaju svoj prag. Pod u plakaru je deo poda u sobi.

Vrata širih plakara su nekad četvorokrilna, nekad na smicanje, i obično su više kao šalokatre, da omoguće ventilaciju. Kod manjih plakara, veličine jedne do dve telefonske govornice, vrata su obična, sa istom kvakom... tj ne baš kvakom, nego onom kuglajom koja zamenjuje kvaku, istom kao i na svim ostalim vratima. Obično su ta vrata skroz ravna i nešto uža, ali se opet događaju zabune.