kesa

2-I-2009 21:17

Na jednoj kesi je čak bilo upozorenje da "kesa nije za jelo". Na većini samo piše "držati van domašaja dece", jer je pre (koliko) godina bilo slučajeva da se dete udavi turajući glavu u kesu. To piše čak i na smešno malim kesama.

Svaka stvar u samousluzi se pakuje u kese na kasi. Teže stvari idu u duplu kesu, naprimer kanister (koji inače ima svoju dršku) sa galonom mleka. Kasirka svaki put pita "papir ili plastika" (osim kad smo kupovali sto i stolice za terasu, još mi nije jasno zašto tada nije pitala). Svaka dva-tri meseca vraćamo kilo kesa za recikliranje.