football

15-VII-2004 15:59

Ova reč označava američki fudbal, koji dosta liči na ragbi, ali se pravila razlikuju. Pokušavao sam da gledam prenos, ali mi ništa nije jasno - prvo se natrće upirući glavama jedni drugima pod stražnjice, onda odjednom svi potrče u raznim pravcima, neko nekog obori (valjda misli da je našao ko je prdnuo), i onda se igra prekida nakon samo dve tri sekunde, onda se šetaju i gledaju okolo (kao da će tako naći ko je prdnuo) i onda se opet natrće, pa tako nekoliko puta, a onda naidu reklame.

Evropski fudbal se zove "soccer", i ovde je sport za sitnu žensku decu - svaka osnovna škola koja drži do sebe ima ženski tim. Mame ih voze na trening, pa se onda zovu "soccer mom".