Bajvan Getvan

3-I-2009 01:13:32

Tip kojeg reklamiraju u skoro svakoj samousluzi, tj zalažu se za njegovo oslobađanje ("Buy One, Get One Free!"). Vidi "oslobodite Tursku".

Drugi trikovi sa cenama: napišu, recimo, 3/$4.00. Uopšte ne znači da treba da kupite tri komada da bi vas koštalo četiri dolara. Komad je $1.33. Jednog dana piše 5/$5.00, drugog 10/$10.00 - i dalje je dolar komad, ali vam se čini da se cena promenila.