tužakanje

16-V-2009 05:55:26

Što se tiče opasnosti da će neko da te tuži zato što se sapleo na tvom pragu, jer nije bilo nalepnice "step down" sa unutrašnje strane, ni "watch your step" sa spoljašnje (u slučaju da je iznutra niže, obratno), to te čeka tek ako lovac na odštete ošacuje da imaš para. Zato opšta opasnost od toga da će neko nekog da tuži utiče na sve ostale pore života. Prilikom kupovine kuće, bar šest stavki (koje se sve plaćaju i obavezne su po zakonu) su namenjene tome da se prodavac, kupac ili posrednici obezbede od toga da neko nekog ne bi tužio za ovo ili ono.

Postoji i posebna neprofitna organizacija Michigan Lawsuit Abuse Watch, koja pokušava da, onako iz baze, vrati malo zdravog razuma u sve to.