plaćanje

22-II-2009 12:35

Kako da platite račun? Napišete ček, stavite u koverat koji je stigao sa računom, i ako poštarina nije plaćena (ima gde jeste), nalepite marku, popunite odrezak od računa i ostavite u sanduče da poštar pokupi.

Druga varijanta je da plaćate preko mreže. Da li će vaša banka, štedno-kreditna zadruga (credit union) ili neka nezavisna firma to da vam obezbedi, nije bitno. Sve češće i onaj što vam naplaćuje ima na svom veb sajtu naplatnu službu - ukucate svoje podatke, kliknete da potvrdite i gotovo. To ne znači da će pare da putuju nekakvim elektronskim putem od računa do računa - ni blizu. Ček u vaše ime će biti ištampan, kovertiran i adresiran na nekom računaru u banci, i otpravljen redovnom poštom.

Jedino što nikako ne može, je da odete kod onog kome ste dužni i platite na šalteru. Takve šaltere niko nema. Sve kontakte sa mušterijama obavljaju telefonom. I to bukvalno obavljaju - oni ne razgovaraju sa mušterijama, oni obavljaju komunikaciju, izvršavaju uslugu itd, baš kao u stara samoupravna vremena kad se ništa nije smelo zvati pravim imenom, jer ionako nije bilo baš pravo.