nauka

9-VIII-2009 11:27

"Nauka" je opšti naziv za prirodne nauke ovde - a u petom razredu imaju nekakav gemišt od fizike i hemije. Tzv. "društvene" nauke se zovu "humanities" i "social studies". U srednjoj školi slušaju jedne godine fiziku, jedne hemiju, jedne biologiju. Možda dve godine fizike...

Až. 2009: Inače, svašta zovu naukom, i razne nauke im imaju čudna imena.

Brain surgery - neurohirurgija Earth science - planetologija primenjena na zemlju - geologija, geografija, geofizika i geodezija health science - zdravonauka? Neuro science - neurologija planetary science - planetologija? Rocket science - astrofizika i/ili astronautika Rocket surgery - suviše komplikovano, ne vredi da pokušavate da shvatite