olovke, kako drže

17-VIII-2017 04:09:37

U školi se uči kako se drži pisaljka... e, to nije svuda isto. Dok se kod nas drži sa tri prsta manje-više paralelna sa olovkom, oni uče da drže tako da su im nokti otprilike pod pravim uglom u odnosu na osu olovke. Ili ovako, da vrh palca ne dodiruje olovku, nego da je palac obujmi.Rukopis im je zato retko kad lep... većinom spadaju u kategoriju "jao vidi kakav rukopis... mora da je doktor". (2009)

Ispravka (2016). U stvari uče da drže olovku isto kao i mi, i učitelji im čak objašnjavaju da to držanje između srednjeg i domalog prsta nije dobro, kvari rukopis i otežava posao, al' jok. Negde to vide jedni od drugih i ili drže tako ili ono pod pravim uglom. Pričao sam sa više ljudi o ovom (i sa Evropljanima koji su se školovali delom kod kuće a delom tamo) i niko nema zglavno objašnjenje za ovo.