škole

11-X-2011 23:25

Škole od zabavišta do mature se skraćeno zovu "K12", tj od zabavišta (kindergarten - nemaju svoju reč, koriste nemačku) do dvanaestog razreda, što bi kod nas bio četvrti srednje.

U zabavište polaze sa pet godina. Osnovne škole imaju pet razreda, pa onda srednje tri (od šestog do osmog) i tzv. "visoke" četiri (od devetog do dvanaestog). Iznad toga dođu koledži, univerziteti, i ostalo visoko školstvo, koje se ovde zove "više obrazovanje".

Postoji sistem javnih škola, koje se finansiraju delom iz budžeta svake države ponaosob (uz dotacije od federacije) a delom od lokalne samouprave, i privatne (čisto komercijalne, ili verske, ili kombinovano) na svim nivoima.

Univerziteti su posebna priča.