sirotinja

29-VII-2006 03:50:15

Ne postoji zbirna imenica koja bi se prevela sa "sirotinja". Može "the poor", što bi bio pridev, "siromašni", u množini.

Zvanični izraz je "the homeless", beskućnici (opet nemaju imenicu, koristi se pridev u množini).

Broj siromašnih se, po statistikama, popeo na 13 miliona otkako je Dž. Nj. Buš zaseo na vlast. To su razne samohrane majke sa više dece, bankroti koji više ne mogu da nađu posao u struci pa rade šta stignu, narkomani, alkosi, i klasični hobo, klošar.

Posebna kategorija su tzv. "working poor" - zaposlena sirotinja, koja zarađuje ali ne može da sastavi kraj sa krajem, nema za kiriju čak ni u dotiranim stanovima. Ti dotirani stanovi u stvari ne dobijaju neku značajnu dotaciju, nego su oslobođeni poreza, ali ne smeju da se izdaju stanarima koji zarađuju iznad izvesne crte.