poštanski broj

1-VI-2008 06:49:37

Poštanski broj ne mora da bude isti za ceo grad. Najčešće se gleda da na svakom poštanskom broju bude izvestan broj adresa, pa ako se kraj izgradi, zona koju broj pokriva se podeli. Menhetn, koji je širok oko kilometra a dugačak nekoliko, ima tuce brojeva.

Broj je petocifren, ali postoje i dodatne četiri cifre, koje već znače veoma tačnu lokaciju, preciznu otprilike do sto metara. Pošta ima servis za proveru adresa, i mnogi veb sajtovi ga koriste. Otkucate svoju adresu, a ona vam se vrati preformatirana i sa te dodatne četiri cifre u poštanskom broju. To onda znači da pošta zna da ta adresa postoji.

Poštanski broj se inače ne zove "postal number" - to niko ne bi znao šta je - nego "ZIP code", za šta svi znaju, samo niko ne zna od čega je to skraćenica (od "Zone Improvement Plan", s tim što nije jasno kako se tim planom poboljšavaju zone i šta im je falilo pre toga ;).