gazirana pića

16-V-2009 14:36

Osim klasičnih kola (ne automobila, nego koke, pepsija i ostalog), nađe se nešto oranžade i limunade, mada ređe - to više vole negazirano. Ima dosta bezbojnih, kao što je 7up ili "planinska rosa" (mountain dew). Ima ih i da imitiraju voćne sokove, ali to izbegavati, pošto su malo neosetljivi na mirise (ili bar jače baždareni), pa punionice krnu malo više esencije za svaki slučaj. Izbegavam bilo šta što obećava ukus višnje, otkako sam okusio predoziranu kabezu.

Pošto su to sve samo šećerne vodice, a šećer slabo rodi, sladi se kukuruznom melasom (tj p").

Kisele vode praktično nema. Da li mineraloški sastav zemljišta ne odgovara, ili nema izvora koji bi pokrili ovako veliko tržište, ko će ga znati. Pojavi se povremeno nešto francusko - Perije, naprimer - i košta ohoho. Zato ima soda vode, oko 60-80 centi za litar (litar! kabeze su u litrima - 1, 1,5, 2), i farbane vodice, tj soda vode sa dodatim ukusom ovog ili onog.