brojevi, negativni

4-I-2010 01:16:03

Temperature, ako uopšte budu negativne (jer se mere u Farenhajtima, gde je 0F oko -18C), se čitaju kao "minus pet". Međutim, negativne brojeve u matematici čitaju kao "negativno pet". Nemam pojma zašto, tako uče u školi.