školska pravila

8-II-2010 11:47:31

Pošto im se po školama događa svašta, od đaka pod lekovima za ADD do dece iz narkomanskih porodica i ko zna šta sve još, to je izgovor da se škole, naročito srednje (high) pretvaraju u policijske države. Što je u jednoj školi obavezno, u drugoj ne mora, tu nema sistema, tako da odgovora na pitanje "kako je u američkim srednjim školama" u stvari ni nema. Osim onog "zavisi gde zapadneš".

Primera dokle ta paranoja ume da ide ima onoliko. Onako po sećanju:

- ko zakasni ne sme uopšte da uđe u zgradu osim u pratnji roditelja

- ko siđe sa školskog autobusa na pogrešnoj stanici naderao je

- pohađanje dve trećine nastave je minimum za prolaz bez razrednog ispita, kao i kod nas, ali dve trećine svakog bloka od po devet ili šest nedelja, i to za svaki predmet pojedinačno. Jednomesečno bolovanje praktično znači razredni ispit iz svih predmeta.

- da bi se izašlo sa časa, treba cedulja koju je potpisao predavač; za raznorazne druge stvari potrebne su raznorazne druge cedulje

- škola ne sme da na svojim štampanim i video materijalima objavi sliku đaka čiji roditelji nisu potpisali dozvolu za to

- roditelj mora da potpiše da ne dozvoljava, inače će detetovi podaci biti dati na uvidu vojnim službama koje vrbuju regrute (svaka služba obaška - kopnena, mornarica, marinci, vazduhoplovstvo)

- đak ne sme na ekskurziji ili drugom izletu pije lekove osim onih za koje je roditelj unapred (na papiru koji stiže poštom i na kojem dozvoljava detetu da ide) napiše da ih dete uzima; pre polaska lekovi se (u nekim školama) predaju vođi puta ili nekom od pratilaca, uz uputstvo, i taj će da daje detetu lek. Ne sme da uzima samo.

- mobilni telefoni se ne smeju koristiti u školi za vreme nastave, čak i ako je za nešto deseto osim teksta i poziva

- nema izlaska iz zgrade za vreme odmora, a i da ima, oko skoro svake škole je popriličan travnjak i parking (za autobuse, posetioce, roditelje i osoblje)

- đaci koji voze moraju da se parkiraju na svom parkingu

- postoje radovi čije predavanje je toliko obavezno da u protivnom sledi isključenje

- predavač može da podeli učenike na grupe, zada im nešto da urade za domaći, i ako jedan iz grupe ne uradi svoj deo, svi u grupi dobiju D - istom tehnikom kojom se uteruje disciplina u zatvoru ili kasarni

- predavač može da zakaže, u vreme kad se u školi polaže PSAT, učenicima koji su ga već položili, da dođu da rade neki test, ali ih neće pustiti do kabineta nego samo u kafeteriju, i "predavači to znaju da ne sme", i "to je protivno zakonu države da se u zgradi nalaze učenici koji ne polažu"

- novost: za vreme ručka, potrebna je cedulja sa dozvolom da se ode na vece, koji ima direktan ulaz iz kafeterije, dakle, u susednoj prostoriji je.

2010: dobio da potpišem dozvolu da gleda "Let iznad kukavičjeg gnezda", jer je kategorizovan sa R. Roditeljima se ostavlja na volju da zabrane svom detetu da gleda taj film u školi; umesto toga će gledati nešto drugo, ne kaže šta.

- za upotrebu mobilnih telefona i drugih prenosnih komunikacija se kažnjava oduzimanjem (vraća se roditelju, kasnije) i višestepenim suspenzijama itd, vidi sliku.